Eneseregulatsiooni oskus eristab sageli n-ö korralikke lapsi nendest, kes pahandustesse satuvad. Eneseregulatsioon on keskne kontseptsioon ka VEPA käitumisoskuste mängus (PAX Good Behavior Game).

Koolikeskkonnas on tulemused olnud muljetavaldavad. Kolme kuuga väheneb tunduvalt hüperaktiivsus ja emotsionaalsete probleemide hulk ning hakatakse ka kaaslastega rohkem arvestama ja neid toetama.

Koduski on oluline läbi mõelda, millised oskused, väärtused, omadused tahad lapsele ellu kaasa anda. Samuti mõtle, mille puhul sa ei taha, et laps seda raskusena kaasas kannaks. Need väärtused võiks lapsega läbi arutada ja koos tema sisendiga sünnib visioon: mida me tahaksime kodus rohkem näha, kuulda, tunda, teha ning mida vähem. Pere on meeskond, kus kõik liikmed on olulised. VEPA täidab lapse n-ö elukohvrit heade asjadega ja hoiab koormavad asjad sealt väljas.