Susan Cain kirjutab oma raamatus “Vaikne jõud”, et elame ekstravertide ühiskonnas – väärtustame head suhtlejat ja meie väärtuste süsteemis on ideaaliks ekstravertsus. Tüüpiline ekstravert eelistab tegutsemist mõtisklemisele, riskimist hoiatuste kuuldavõtmisele ja kindelolekut kahtlemisele ning pooldab kiiret otsustamist, isegi kui on oht eksida. Ta töötab suurepäraselt meeskonnas ja on rühmas seltskondlik.

OÜ Tammiste Personalibüroo omanik Sirje Tammiste nõustub väitega, et meil on tekkinud arusaam, justkui ekstravert oleks töötajana parem valik kui introvert, kuna ekstravertse inimesega on lihtsam asju ajada ja ta sulandub kergemini meeskonda. Ehkki on töid, mis nõuavad eelkõige korrektsust ja süvenemist, milles introvert on tugevam, on siiski vähe selliseid ameteid, kus suhtlemist üldse vaja poleks. “Võid küll üksi tööd teha kas või kaugel metsaonnis, aga see ei tähenda, et poleks vaja teistega suhelda.” Koostööoskus on aina olulisem ja kaugtöö ei tähenda, et suhtlemist oleks vähem.