Üsna varsti pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas otsuse, mis keelab USA-lt rahastust saavatel ühendustel teha või propageerida aborti, jõudsid mu postkasti siinse MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi uuringu tulemused. Nimelt küsitleti aasta tagasi jaanuaris ligi 800 Eesti kodanikku abordi teemal. Tulemus: 37% olid aborti pooldaval seisukohal, 34% selle vastu. Seejuures andis täpsem küsitlus tulemuseks, et täielikult abortide vastu on 14% ja täielikult poolt 11% vastanutest. Need on juba üsna mõtlemapanevad suhtarvud. Uuringust selgub veel, et vastanute vanus ja sugu ei mõjuta nende seisukohta sugugi sedavõrd nagu rahvus. Nii on venekeelsetest vastanutest pigem abortide vastu 44% ja eestikeelsetest 33%.