Kongressil, mis sai teoks Eesti Naisliidu eestvedamisel ja Eesti Naise kaasalöömisel, räägiti palju ka lähisuhtevägivallast ja naistest poliitikas. Siiri Oviir meenutas, et esimese kongressi aegu aastal 1917 naistel eraelus meestega võrdseid õigusi ei olnud – abielunaine oli oma mehe eestkoste all. Nüüdisuuringute kohaselt on ettevõtetes, kus otsustajate tasandil rohkem naisi, ka kasumid suuremad. “Hoiakuid muuta, naised, saame me ise!” Marina Kaljurand esitles oma Christian Diori kotti, mis elab juba oma elu – naine poliitikas peab leppima sellega, et tuntakse huvi ta kottide jmt vastu. Meestelt selliseid asju reeglina ei küsita… Kas naine poliitikas on kena aksessuaar, kohustuslik kvoot või võrdne partner? Kvoodid võivad kaasa aidata naiste esindatusele poliitikas, kuid see ei tohi muutuda eesmärgiks omaette.