Kindlasti on suhtumine muutunud – mehed pööravad endale enam tähelepanu, ostavad rohkem ja ise. Arvan, et “ilutamist” peetakse Eestis endiselt mingil määral mittemehelikuks ning seetõttu mehed välimuse pärast muretsemist tunnistada ei taha. Ent vastutuse võtmine oma tervise eest ja enese eest hoolitsemine on austust väärt. Seepärast turundatakse tooteid meestele tervise, spordi ja tulemuste saavutamise kaudu.