Teineteisest eemaldumise momente esineb enamikus suhetes, see kas liidab või lahutab. Enamasti annavad naised mehe eemaldumisele negatiivse tähenduse, võttes seda kui lugupidamatuse märki. Kuid enne vihaseid
süüdistusi võiks proovida mõelda ka nii: kas minu tunne, et mees mind ei respekteeri, on tema süü või
räägib seda minu ego? Võti peitub suhtekoolitaja sõnul t i n g i m u s t e t a a r m a s t u s e s, mille järele me inimesena kõik januneme.