Õpingute katkestamise peamised põhjused vanemas kooliastmes on statistika kohaselt järgmised: gümnaasiumis õppimine on vabatahtlik, pärast põhikooli on tehtud haridustee jätkamisel vale valik, gümnaasiumi tase ei ole jõukohane, majanduslik olukord sunnib noort tööle minema. Nooremas vanuseastmes kooli pooleli jätjate seas on aga sageli täheldatud vanemate vähest toetust hariduse omandamisele. Miks edasiõppimises tõrkeid tekib, on õpetajate sõnul poistel ja tüdrukutel erinev. Tüdrukud armuvad, hakkavad peret mängima ja jäävad õppimisega jänni. Paljude poiste kohta aga kehtib see, et kuna mõistus pole veel n-ö lahti läinud (mis juhtub 8. ja 9. klassis, mõnel alles keskkoolis), kipuvad nad koolile käega lööma, sest hinded on halvad ja õppida raske.